Hoe wordt visopvangdenhelder.nl gefinancierd en in stand gehouden?

Visopvangdenhelder.nl is een vrijwilligers organisatie zonder winst doelstelling.

Alles wordt betaald uit privémiddelen en gelden.

Soms kunnen wij iets verkopen uit onze persoonlijke aquaria, eigen kweek jonge vissen bijv. De opbrengst hiervan wordt weer gebruikt in de visopvang.

Het is onnodig u duidelijk te maken dat we open staan voor sponsoring, giften e.a. maar doordat we nog maar zo kort gestart zijn is tot op heden is alles gefinancierd uit eigen middelen.

We hebben gelukkig wel al een aantal goederen beschikbaar gesteld gekregen, hiervoor zijn we dan ook heel dankbaar.

Indien u ons werk een warm hart toedraagt dan kunt U ons een vrijwillige bijdrage schenken welke kunnen bestaan uit middelen en/of gelden. Dit stellen wij natuurlijk altijd zeer op prijs.

Bedrijven die sponsoren zullen wij een vermelden op onze website en daar een link geven naar hun homepage.