Cliënten, sponsoren & begunstigers

Enkele Definities

Klanten

Een klant of consument is de afnemer van bepaalde goederen of diensten. In ons geval zij het diegene die onder onze doelgroepen vallen, zoals bijvoorbeeld de instellingen die een aanvraag tot het plaatsen/leveren van een aquarium of een verzoek tot renovatie/restauratie van een bestaand aquarium hebben gedaan.

Sponsoren:

Dat zijn bedrijven, overheden (lokaal en nationaal), kwekers & winkeliers die ons met hun bijdragin in goederen of contanten steunen. Wij zijn pas begonnen hebben op dit moment nog niet veel sponsoren gevonden. Daarom worden alle kosten uit eigen middelen betaald.
U zult begrijpen dat sponsoren dan natuurlijk ook hartelijk welkom zijn.

Begunstigers zijn:

Iedereen die ons in ons werk steunen, meestal particulieren, d.m.v. giften welke bestaan uit goederen zoals een aquarium die niet meer gebruikt wordt, plantjes, decoratiematerialen, thermostaten, (filter)pompen, vissen, enz., enz..
U doet ons hiermee een groot plezier,  omdat we die zaken erg goed kunnen gebruiken in onze visopvang of bij  herplaatsing.