Maanvis

Maanvis Maanvis

Naam van Vis: Maanvis

Latijnse naam van Vis: Ptetophyllum scalare

Beschrijving:

De eerste geïmporteerde maanvissen waren moeilijke na te kweken om dat ze bijzonder eisen stelden aan het water maar in de loop van jaren is de soort gedomesticeerd. Hij plant zich nu vrij gemakkelijk voort waneer men het geluk heeft een passend stel  te selecteren.  De sinds jaren nagekweekte maanvis is gaan afwijken van de oorsponkelijke wilde vorm. Zo blijven zij enkele centimeters kleiner en is het aantal vinstralen van rug en aarsvin kleiner geworden tot voor kort werd deze in onze aquaria gehouden en gedomesticeerde vorm p.eimekei genoemd.
 
Door hun forse bouw hebben ze wel hoge bakken nodig verder veel planten en warm water,  bijna 27 C. Alleen  in de paartijd kan met zekerheid het verschil worden vastgestelt tussen mannetjes en wijfjes. De legbuis van het wijfje is stomp en anaalpapil van het mannetje is het puntig. Eer zijn ook andere aanwijzingen die het geslachtonderscheid aan het licht kunnen brengen maar geen absolute zekkerheid verschaffen.

 1. De vinstralen aan de voorkant van de rugvin zijn bij het mannetje onregelmatiger dan bij het wijfje waardoor de vin er gehakkeld uitziet .
2. De ruimte tussen de basis van de buikvinnen en de basis van de aarsvin  is bij het wijfje langer en minder gebogen
3. Bij het mannetje is de onderkaak langer dan de bovenkaak bij het wijfje is het omgekeerd 
4. De zwarte streep door het oog is bij het mannetje rechter dan bij het wijfje deze streep buigt bij het wijfje bovenaan naar de rugvin toe
5. Van voren gezien is het wijfje achter de buikvinnen en onder de bostvinnen dikker dan het mannetje.